0902720139
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
admin@datxanhdiaoc.com

Bảng giá đất

Bảng giá nhà, đất do UBND tỉnh/thành phố công bố.